Zoeken

Opleiding, begeleiding en ontwikkeling

Instellingen aangesloten bij de NMV, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor peuters,  hebben behoefte aan;

 • voldoende montessori opgeleid personeel
 • onderwijs- en hulpmaterialen die passen binnen de montessorisetting
 • steun en begeleiding van instellingen uit de onderwijsverzorgingsector

Organisaties die aan deze behoeften invulling geven, opleiding- en begeleidinginstellingen en materiaalontwikkelaars, hebben tot nu toe geen deel uitgemaakt van de NMV, hadden en hebben elk een eigen platform voor overleg. Dergelijke organisaties kunnen nu worden opgenomen in de NMV door lid te worden van de eigen sectie. Zodoende ontstaat er een goede werkrelatie tussen deze instellingen en de andere instellingsleden van de NMV met als doel de activiteiten van de lidinstellingen beter te kunnen afstemmen op de ontwikkelingen in de NMV.

Leden van de sectie OBO zijn:

 • Hogeschool van Amsterdam / CNA
 • Saxion Deventer / Hengelo
 • Hogeschool Arnhem / Nijmegen
 • CED/Eduniek
 • AVE.IK
 • VIVID onderwijs
 • Korein 
 • Hogeschool Theo Thijssen
 • Hogeschool Rotterdam
 • Haagse Hogeschool
 • Stenden
 • De Arend
 • Mirjam Stefels

Taken en bevoegdheden

De voorziene taken en bevoegdheden van de nieuwe sectie lopen parallel aan de taken en bevoegdheden van de  reeds langer bestaande secties van de NMV.
 
Bestuur sectie Opleiding, Begeleiding en Ontwikkeling (OBO) (samenstelling per 1 augustus 2012):

Namens de opleidingen:

Vacature
Vacature

Namens de ontwikkelaars:

Mw. E. Mattijssen
Vacature

Voorwaarden voor instellingen ter verkrijging van het erkenningcertificaat van de NMV. Een organisatie die een dienst of product wil laten certificeren moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de NMV heeft gesteld.

Het certificaat betekent dat de dienst of het product:

 1. past binnen de huidige visie en de uitgangspunten van de Nederlandse Montessori Vereniging (Montessori-proof), zoals vastgelegd in:
  • de notitie Montessorionderwijs in de 21ste eeuw
  • kwaliteitskaders van de commissie(s) kwaliteit en erkenning van de sector of sectoren waarvoor het product of de dienst bestemd is
 2. goed bruikbaar is door leden van de NMV;
 3. aantoonbaar positief wordt gewaardeerd door leden (gebruikers) van de NMV;
 4. wordt vermeld op de website van de NMV als gecertificeerd door de NMV.


Het reglement certificering producten en diensten vindt u hier.
 
Leden van de kwaliteitscommissie
Deze commissie wordt per aanvraag samengesteld door het sectiebestuur.

Nieuws
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
22/07/2019 Gesprek met Onderwijsraad over artikel 23
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine