Zoeken

Blauwe map

Inhoud:

30/05/2017 

Het bestuur van de NMV en de sectie Basisonderwijs hebben eind 2014 de opdracht gegeven aan het Montessori Ontwikkelcentrum (MOC) om een herziening van de opleiding voor te bereiden. Deze herziening is door de sectie Basisonderwijs in 2015 schriftelijk aan de scholen aangekondigd zodat hier rekening mee kon worden gehouden.

De sectie Basisonderwijs en sectie OBO zijn akkoord gegaan met de voorliggende voorstellen, tevens is de gelegenheid geboden de voorstellen in andere secties binnen de vereniging te bespreken. Het MOC heeft daaraan actief bijgedragen. 

 Het bestuur van de NMV heeft de voorliggende voorstellen op 18 mei 2017 inhoudelijk vastgesteld.

Hierbij worden de vastgestelde documenten aan de vereniging aangeboden, opdat scholen, opleiders en alle andere betrokkenen ermee aan de slag kunnen.

Het bestuur complimenteert eenieder die heeft bijgedragen aan dit traject en is trots op het resultaat!

Voor het komende jaar wordt in samenspraak met de OBO en het BAO o.l.v het MOC verder vormgegeven aan het ontwikkelen van de documenten: NMV-diploma montessorivakbekwaam en NMV-criteria vakbekwaam.> Terug naar downloads

Nieuws
20/02/2019 Nieuw in Wiskunde Montessori Basis Onderwijs - Meten en begrip van grootheden
Lees meer
06/02/2019 Kantelen in het voortgezet montessori onderwijs
Lees meer
Agenda
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
30/01/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine