Montessori in Nederland
Zoeken

Agenda
Taalrondes en teksten schrijven in het Montessorionderwijs - 3e bijeenkomst Deventer
Datum: 4 april 2017
Tijd: 16:00 - 19:30
Lokatie: Handelskade 75 Deventer
 
Omschrijving:

In de loop van hun schoolcarrière schrijven kinderen allerlei teksten, leerkrachten geven daar opdrachten voor, kinderen bedenken teksten soms zelf. Maar hoe leren kinderen eigenlijk schrijven? Wat is de rol van een mondelinge voorbereiding op schrijven? En hoe leren ze steeds beter schrijven en in verschillende genres? 

Een aantal Montessorischolen is begonnen met de nieuwe materialen van Taal: doen! Dit materiaal richt zich op de lijn van het kind, kinderen kunnen er zelfstandig mee aan het werk. Taalrondes zijn een goede aanvulling bij het gebruik van de materialen van Taal: doen! Taalrondes vallen onder de lijn van de leerkracht. 

Ook bij andere taalmaterialen, taalmethodes of zelf ontwikkeld materiaal zijn taalrondes een goede basis of aanvulling. 

Wat doen we en wat is er te leren in de cursus? 
In de cursus staat het gebruik van de taalronde centraal. We gaan uit van taalrondes als verbindende factor in het curriculum, omdat er vanuit alle vakken en onderwerpen over eigen ervaringen gepraat en geschreven kan worden. Werken met taalrondes is een goede basis voor het werken met andere genres teksten, zoals verslag, instructie en beschouwing.

Er is veel aandacht voor praktische zaken als ‘wat is een goed onderwerp voor een taalronde’ en ‘welke werkvormen zijn bruikbaar’. Maar ook theorie over schrijfprocessen en de inbedding van taalrondes in de rest van het onderwijs komt uitgebreid aan de orde. 

In vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Samen voorbereiden en zelf uitvoeren van taalrondes (en tekstbesprekingen) in midden- en bovenbouw 
  • Schrijven van andere genres dan eigen ervaringen: hoe pak je dat aan?
  • Koppelen van taalinhouden en -doelen aan taalrondes: hoe versterken Taal: doen! en taalrondes elkaar? 
     Alle deelnemers voeren tussendoor taalrondes uit, de resultaten worden onderling besproken: wat 
    ging goed, wat en vooral hoe kan het beter?
  • Hoe inspireer je kinderen en jezelf om meer te genieten van taal? 

 

Onderlinge ondersteuning en ideeënvorming over goed schrijfonderwijs is een belangrijke ‘bijvangst’ in de cursus.

Voor wie: 
Leerkrachten van midden- en bovenbouwgroepen 

Inschrijven en kosten Amsterdam:

Amsterdam: Per leerkracht € 295,00. Bij deelname van een 2e leerkracht van een school geldt een korting van € 25,00.

Stuur een mail naar info@taalvorming.nl of bel 020-6949897 /06 17948966

Inschrijven en kosten Deventer:
Via Hogeschool Saxion: https://www.saxion.nl/peno/deeltijd/studiekiezer/ kies voor cursus in de balk onder de foto’s.


Nieuws
17/03/2017 Scholenfusie: Apollo Prinsenbeek en Montessori+ Breda
Lees meer
17/03/2017 AOb: 'Investeer ook na de verkiezingen in onderwijs'
Lees meer
Agenda
30/03/2017 Montessori 0-13, de doorgaande lijn!
Lees meer
04/04/2017 Taalrondes en teksten schrijven in het Montessorionderwijs - 3e bijeenkomst Deventer
Lees meer
06/04/2017 Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 april 2017
Lees meer
Montessori Magazine