Zoeken

Agenda
ALV 28 november 2019
Datum: 28 november 2019
Tijd: 19:00 - 21:30
Lokatie: Domstad, Utrecht
 
Omschrijving:

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum en tijd: donderdag 28 november 2019, 19.30 – 21.30 uur (inloop met koffie vanaf 19:00 uur)

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Aanmelden voorafgaand aan de ALV graag via nmv-secretariaat@montessori.nl

Stukken komen op http://www.montessori.nl/194/downloads.html onder het kopje ALV 28 november 2019

 

Agenda:

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

 

2. Het Brein van het jonge Kind

De oorspronkelijke titel van dit boek van Maria Montessori is La mente del bambino en verscheen in 1948. De Nederlandse vertaling (Aan de basis van het leven. De absorberende geest, 1951) is nu hertaald door Fred Kelpin, die een toelichting op het boek en de hertaling zal verzorgen

 

3. Global Montessori Games

In september vonden de eerste Global Montessori Games plaats in Nijmegen. Roelant Wijngaards en Jeroen Gremmen, verbonden aan het Montessori College Nijmegen, blikken terug.

 

4. Montessoriaans sporten

Kan dat? Ruben Jongkind, expert in het creëren van leeromgevingen waarin spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen, gaat dit met ons na. Na onder meer voor Ajax te hebben gewerkt, is Ruben nu als directeur Talentontwikkeling werkzaam voor Cruyff Football.

 

5. UIt het Netwerk 0-12

Toelichting vanuit het Netwerk 0-12 op de vertaling van de structuurwijziging naar de praktijk en een terugblik op de Meet & Greet van 13 november jl.

 

6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2019; ter vaststelling

 

7. Jaarverslag en-rekening 2018 - 2019

Ter vaststelling en decharge bestuur.

 

8. Bestuurssamenstelling

Els Mattijssen en Floor Vermeulen zijn aftredend en herbenoembaar. Het bestuur stelt voor beiden conform de voordracht te benoemen. 

Tegenkandidaten melden zich op grond van de statuten tenminste twee weken voor de ALV aan bij het bestuur (nmv-secretariaat@montessori.nl) op voordracht van tenminste 10 individuele leden dan wel een aantal instellingenleden dat in totaal ten minste 25 stemmen mag uitbrengen als bedoeld in lid 3 van artikel 13. Van tegenkandidaten dienst het bestuur voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te ontvangen.

 

9. Rondvraag en sluiting

 

Aanmelden via peter@montessori.nl 


Nieuws
22/10/2019 20th Montessori Europe Congres, “ Montessori from the inside out”
Lees meer
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine