Zoeken

Jonge kind

Inleiding

Op dit moment vertegenwoordigt De Sectie Het Jonge Kind montessori peutergroepen en montessori kinderdagverblijven, die bij de NMV zijn aangesloten. De Sectie heeft echter het principebesluit genomen te streven naar een wijziging in de structuur van de NMV. Uiteindelijk wil de Sectie de vertegenwoordiger zijn van alle organisaties die zich bezig houden met de opvoeding en het onderwijs aan kinderen van 0 tot 6 jaar.

Geschiedenis

In 1997 werd door het NMV bestuur een "Werkgroep Peutergroepen" in het leven geroepen met als doel het inventariseren en organiseren van alle peutergroepen die werken volgens de werkwijzen van Maria Montessori.

Vanaf dat moment konden montessori-peutergroepen aspirant-lid worden van de NMV. Ruim 40 montessori peutergroepen en kinderdagverblijven hebben tot nu toe van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Bij het sectiebestuur zijn de adressen van een dertigtal peutergroepen bekend, die (dikwijls om financiële redenen) nog geen formele aansluiting bij de NMV hebben gezocht.

Half december 2000 heeft de Werkgroep een eindadvies uitgebracht aan het bestuur. Sindsdien is er voor belangstellenden een definitieve versie van de Kijkwijzer ten behoeve van leidsters en besturen van montessoripeutergroepen beschikbaar. In dit stuk vindt u de inhoudelijke achtergrondinformatie met betrekking tot de werkwijze in een montessori peutergroep. Verder verscheen een stuk, getiteld Criteria erkenning tot montessori-peutergroep, met eisen waaraan elke peutergroep dient te voldoen, wil zij in de toekomst als montessori-peutergroep door de NMV worden erkend. Al langer is er een Handreiking beschikbaar, voor een ieder die overweegt een peutergroep of een kinderdagverblijf op te richten. In het voorjaar van 2001 heeft de Werkgroep met het organiseren van de vierde landelijke bijeenkomst in Amersfoort haar werkzaamheden afgerond.

Op 6 maart 2002 riep het bestuur van de NMV een Kwaliteitscommissie montessori-peutergroepen in het leven, die voorlopig ook moest functioneren als bestuur van de Sectie peutergroepen van de NMV.

Deze Kwaliteitscommissie richtte zich in hoofdzaak op de peutergroepen die zich bij de NMV als aspirant-lid hebben aangemeld.

Het Reglement Sectie Peutergroepen en het Reglement Aanmelding en Erkenning peutergroepen zijn in december 2003 voltooid en door de Algemene ledenvergadering van de NMV vastgesteld. Sindsdien kent de Sectie een sectiebestuur en een kwaliteitscommissie.

Organisatie van de Sectie

Het sectiebestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. Het bestuur vergadert in principe een keer of 6 per jaar. De besluiten die dit bestuur neemt zijn bindend voor de sectie. Het bestuur van de NMV neemt de besluiten vaak ongewijzigd over. De voorzitter van de sectie is tevens lid van het bestuur van de NMV.

Sectieleden

Mw. Petra Janssen (voorzitter)
Mw. Margot Schreurs
Mw. Ans van der Poel
Mw. Lisette van Dartel

Opleiders

Vacatures sectiebestuur

Landelijke bijeenkomsten

Scholing leidsters

Contributieregeling

Lidmaatschap NMV

Pilot driejarigen in de onderbouw

Arbo wetgeving en hoog meubilair

Kijkwijzers

Van Buitenschoolse opvang naar Buitenschoolse opvoeding

Van Sectie peutergroepen naar Sectie Het jonge kind

Nieuws
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
22/07/2019 Gesprek met Onderwijsraad over artikel 23
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine