Zoeken

Cursus: MA 2

MA2 Cursus voor alle secties

Training Intern SchoolBegeleider (ISB)

Doelgroepen

Deze training is bedoeld voor leraren en middenkader die een rol spelen in het (mee) ontwikkelen en begeleiden van onderwijsinnovaties op school. De naam ‘intern schoolbegeleider’ refereert aan de van het basisonderwijs bekende IB-er, die een rol speelt in de begeleiding van leraren en leerlingen op het gebied van o.a. taal en rekenen. De ISB-er is ook verwant aan de ‘innovatiedocent’, een term die wel in het voortgezet onderwijs gebruikt wordt.

Oorspronkelijk is de ISB training speciaal ontwikkeld voor montessori basisscholen die bezig zijn met de invoering van het Montessori KindVolgsysteem (MKVS) en met het Wiskunde Montessori BasisOnderwijs (WMBO). De training in nu breder opgezet, met daarin een specialisatiemogelijkheid voor MKVS en WMBO begeleiders. Deze wordt ook uitgewerkt in een extra trainingdag.

Beschrijving

De training bestaat uit twee hoofdstromen: het werken aan een visie op vernieuwingstrajecten en het aanleveren en oefenen met verschillende manieren van coaching in het kader van vernieuwingsprojecten. Tijdens het programma van vier dagen komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Beeld krijgen van het werk als intern schoolbegeleider
  • Werken met audits en sterkte-zwakte analyses
  • Verschillende modellen van coaching
  • Vergadertechnieken
  • Denken in perspectieven

De deelnemers verwerken de verschillende onderdelen in een portfolio.

Cursusleiding
Drs. Ward van de Vijver en drs. Els Mattijssen van VIVID Onderwijs.
Omvang cursus en data

De Isb-training omvat 6 dagen van 09.30 uur tot 16.00 uur, inclusief inlooptijd en lunchtijd
Contacturen: 36
Studie uren 36
Professionalisering in de eigen school: 38
Totaal: 110 uur

Dag 1: dinsdag 05 september 2017
Dag 2: dinsdag 10 oktober 2017
Dag 3: donderdag 16 november 2017
Dag 4: dinsdag 30 januari 2018
Dag 5: donderdag 22 maart 2018
Dag 6: donderdag 17 mei 2018

De verplichte aanwezigheid ter verkrijging van het certificaat, alsmede het werken aan de opdrachten, is gesteld op 90 %. Als hier niet aan voldaan kan worden, word ter gewerkt met een aanvullende opdracht.

Registratie

Certificaat
Het certificaat wordt uitgegeven door de NMV in samenwerking met VIVID onderwijs
Plaats
Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Kosten
€ 1500,- inclusief cursusmateriaal en lunches.
Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 20
Inschrijven

Email aan VIVID Onderwijs secretariaat t.a.v Els Mattijssen

ecj.mattijssengmail.com

Na aanmelding ontvangt U digitaal bericht van VIVID Onderwijs

 

> Terug

Nieuws
16/11/2018 Oproep: commissieleden gezocht
Lees meer
15/11/2018 Maria Montessori in gesprek met ouders
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine