Zoeken

Het Montessori KindVolgsysteem (MKVS)

Alle basisscholen zijn door de inspectie van onderwijs verplicht om de ontwikkeling van kinderen te volgen en vast te leggen. Voor montessorischolen en -peuterspeelzalen is hiertoe het Montessori KindVolgSysteem ontwikkeld. Met het MKVS kunnen ontwikkelingsmomenten, in de vorm van kennis en vaardigheden, van kinderen van twee jaar tot het eind van de basisschool gevolgd en vastgelegd worden. 

Digitaal verwerken

Het MKVS is digitaal. Elke leraar kan de ontwikkelingsmomenten van de kinderen in het kinddossier direct inzien. Rapportage is eenvoudig te printen. 

Kind- en leraardossier

In het kinddossier van het MKVS houdt de leraar ontwikkelingen in gedrag en vaardigheden van de kinderen bij. Het profiel biedt 3 maandelijkse overzichten. De verzamelde gegevens die door de leraar geregistreerd zijn, worden automatisch omgezet in het profiel. Dit profiel biedt ook de ouders een totaal overzicht van alle schooljaren en kan worden aangevuld met gegevens van oudergesprekken en andere belangrijke informatie en/of documenten. Het dossierdeel van de leraar zelf biedt overzichtelijke informatie van de beslissingen die zijn genomen over de begeleiding van het kind en biedt mogelijkheden tot overleg met anderen. 

Starten met het MKVS

Voor scholen die willen starten met het MKVS zijn er verschillende mogelijkheden voor de professionalisering van de leraren: 

Interne ondersteuning

Implementatie met behulp van interne coaches/interne schoolbegeleiders. Er is een cursus voor deze taak, die door de Montessori Academie wordt georganiseerd.

Externe ondersteuning


Er is een Expertisegroep MKVS, waarvan leden speciaal toegerust zijn voor het begeleiden van de implementatie van het MKVS. De expertisegroep organiseert jaarlijks een landelijke MKVS dag. 

Combinatie


Desgewenst kunnen scholen eveneens kiezen voor een combinatie van interne en externe begeleiding. Ter ondersteuning van de implementatie en een effectief gebruik van het MKVS is een evaluatie-instrument ontwikkeld: Het zelfevaluatie-instrument MKVS. Het instrument is getest. Het onderzoek is bekroond met de magistrum MLE prijs 2010. 

Contacten


Het digitale MKVS is te bestellen bij Unilogic. Unilogic zorgt voor de vernieuwing en de ondersteuning. Informatie hierover kunt u vinden onder de link: 

Informatie over kosten en data van het Intern Schoolbegeleiderstraject vindt u op de website van de NMV: www.montessori.nl

Informatie en kosten voor externe begeleiding worden in overleg met de betreffende begeleider bepaald. Informatie over de expertisegroep vindt u bij: www.montessori.nl. Via de Nieuwsbrief NMV wordt u regelmatig op de hoogte gehouden.
 
Documenten

> Terug

Nieuws
16/11/2018 Oproep: commissieleden gezocht
Lees meer
15/11/2018 Maria Montessori in gesprek met ouders
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine