Zoeken

WMBO

De Werkgroep Wiskunde Montessori Basis Onderwijs (WMBO) werkt een vernieuwende visie, didactiek en methodiek uit voor het montessori basisonderwijs. Hierin vormt het lusmodel de basis voor de 'didactische bijsluiters' voor leraren en de werkkaarten voor de kinderen.

De werkgroep evalueert jaarlijks haar werk en legt dit vast in een kort jaarverslag, waarin tevens de doelen voor het volgende jaar worden opgeschreven.

Starten als school

Voor scholen die willen starten met de vernieuwde wiskunde zijn er verschillende mogelijkheden voor de professionalisering van de leraren: intern, extern of een combinatie van beide.

Intern: Implementatie met behulp van interne coaches/interne begeleiders. De Montessori Academie verzorgt een training voor interne begeleiders.
Extern: Bij een aantal begeleidingsdiensten zijn medewerkers speciaal toegerust voor het begeleiden van de implementatie van wiskunde montessori basisonderwijs.

Combinatie: Desgewenst kunnen scholen eveneens kiezen voor een combinatie van interne en externe begeleiding.

Kosten en contact

De kosten voor invoering van wiskunde montessori basisonderwijs bestaan uit
materiaalkosten en begeleidingskosten.

Het materiaal is te verkrijgen bij uitgeverij De Arend. De kosten van de externe begeleiding worden in overleg met de betreffende begeleidingsdienst bepaald.

Meer informatie via kenniscentrum@montessori.nl.

> Terug

Nieuws
16/01/2018 5 februari informatieavond Mc Agora en Agora 10-15 -Montessori College Nijmegen-Groesbeek
Lees meer
14/01/2018 Het 'jongensprobleem' - KIEMM Montessori in de Volkskrant
Lees meer
Agenda
17/01/2018 Vergadering sectie BAO
Lees meer
01/02/2018 Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Montessori Vereniging
Lees meer
14/02/2018 Vergadering sectie VMO
Lees meer
Montessori Magazine