Zoeken

Pers/Debat

Het reken-wiskundeonderwijs in Nederland staat ter discussie.

Het 'Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De Expertgroep overhandigde zijn rapport op 23 januari 2008 aan minister Plasterk en aan de beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van het ministerie van OCW tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde in Noordwijkerhout.
In de Volkskrant en het NRC-Handelsblad verschenen daarop een aantal artikelen.

U wordt in de gelegenheid gesteld nu èn in de toekomst mee te lezen en mee te denken.
Via deze pagina zullen de belangrijkste rapporten, verslagen, discussies, brieven en artikelen worden gepubliceerd.

Vindt u dat een artikel op deze pagina moet worden opgenomen? Zend een mail met uw vraag en artikel naar: pgrekenen@montessori.nl

De downloads en/of verwijzingen:

De drie rapporten van de 'Expertgroep doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De daarop volgende artikelen in de Volkskrant en het NRC-Handelsblad

>> Terug

Nieuws
12/09/2018 Montessoricursus Leidinggevenden 0-12 jaar: data 2019
Lees meer
25/08/2018 Adreswijziging Bestuur van de Nederlandse Montessori Vereniging
Lees meer
Agenda
01/01/2018 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
Montessori Magazine