Zoeken

Pers/Debat

Het reken-wiskundeonderwijs in Nederland staat ter discussie.

Het 'Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De Expertgroep overhandigde zijn rapport op 23 januari 2008 aan minister Plasterk en aan de beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van het ministerie van OCW tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde in Noordwijkerhout.
In de Volkskrant en het NRC-Handelsblad verschenen daarop een aantal artikelen.

U wordt in de gelegenheid gesteld nu èn in de toekomst mee te lezen en mee te denken.
Via deze pagina zullen de belangrijkste rapporten, verslagen, discussies, brieven en artikelen worden gepubliceerd.

Vindt u dat een artikel op deze pagina moet worden opgenomen? Zend een mail met uw vraag en artikel naar: pgrekenen@montessori.nl

De downloads en/of verwijzingen:

De drie rapporten van de 'Expertgroep doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De daarop volgende artikelen in de Volkskrant en het NRC-Handelsblad

>> Terug

Nieuws
13/07/2018 DE Onderwijsbeweging op Montessori College Nijmegen-Groesbeek
Lees meer
13/07/2018 Werner Buurma neemt afscheid van De Kraal
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
11/10/2018 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
11/10/2018 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine