Zoeken

Pers/Debat

Het reken-wiskundeonderwijs in Nederland staat ter discussie.

Het 'Eindrapport Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De Expertgroep overhandigde zijn rapport op 23 januari 2008 aan minister Plasterk en aan de beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van het ministerie van OCW tijdens de Panamaconferentie over rekenen en wiskunde in Noordwijkerhout.
In de Volkskrant en het NRC-Handelsblad verschenen daarop een aantal artikelen.

U wordt in de gelegenheid gesteld nu èn in de toekomst mee te lezen en mee te denken.
Via deze pagina zullen de belangrijkste rapporten, verslagen, discussies, brieven en artikelen worden gepubliceerd.

Vindt u dat een artikel op deze pagina moet worden opgenomen? Zend een mail met uw vraag en artikel naar: pgrekenen@montessori.nl

De downloads en/of verwijzingen:

De drie rapporten van de 'Expertgroep doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen'

De daarop volgende artikelen in de Volkskrant en het NRC-Handelsblad

>> Terug

Nieuws
20/02/2019 Nieuw in Wiskunde Montessori Basis Onderwijs - Meten en begrip van grootheden
Lees meer
06/02/2019 Kantelen in het voortgezet montessori onderwijs
Lees meer
Agenda
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
30/01/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine