Zoeken

Begeleiddingstraject

Het zit niet in middelen en papieren, maar in mensen en manieren

Bij het voorbereiden en invoeren van het nieuwe didactische concept voor  Montessori- rekenwiskundeonderwijs kan bij de rekenbegeleidersgroep ondersteuning  worden ingekocht. Dit team bestaat uit gekwalificeerde mensen uit de projectgroep, die tevens werkzaam zijn  als montessorionderwijsspecialisten  bij verschillende begeleidingsdiensten of nascholingsinstituten in Nederland.

Het voorbereiden van leraarvaardigheden ten aanzien van het werken met het vernieuwde didactisch concept voor het montessorireken-wiskundeonderwijs vraagt om een stevig begeleidingstraject. Het gaat immers niet om het neerzetten van de nieuwe kindkaarten en het lezen van de didactische bijsluiters, maar om het begrijpen en stimuleren van de ontwikkeling van de  mathematische geest van kinderen.

Begrip van wiskundige- en rekenkundige essenties, structuren en hun eigenschappen  worden verworven, verwerkt  en geïntegreerd. Diverse rekenmanieren brengen kinderen hogere rekenvaardigheden. Daarbij wordt ook het onderdeel automatiseren en memoriseren als een belangrijk en onmisbare schakel in de groeiende gecijferdheid van kinderen neergezet.

Kinderen volgen een voor hen geschikt traject en de daarbij behorende begeleiding van de leraar. Als voorbeeld (afbeelding links) is hier weergegeven welke accenten er in de rekenwiskundige vorming bij vermenigvuldigen worden gelegd. Het zich bewegen door dit landschap vraagt goed vakmanschap van de leraar. Adequate beslissingen na observaties en effectieve  interventies zijn wezenlijk voor de kwaliteit ven het rekenwiskundeonderwijs en dragen daar ook sterk aan bij.

De route en inhoud van de begeleiding worden op maat van de school afgestemd. Leidende principes in het montessorionderwijs die richting geven aan de begeleiding zijn beschreven in het visiestuk “Montessorionderwijs in de 21e eeuw” van de N.M.V. Samenhang met het lusmodel, M.K.V.S. en andere lopende schoolontwikkeling is daarbij vanzelfsprekend.

Traject op maat

In goed overleg met de directies van scholen wordt een begeleidingsplan op maat  gemaakt. Afhankelijk van de beginsituatie en de mogelijkheden van de scholen wordt gewerkt aan een zo concreet mogelijk geformuleerd plan van aanpak. Omdat het doel veranderend leraargedrag in samenhang met de hele schoolontwikkeling  is, vraagt dit om langdurige procesondersteuning.

In het bijgevoegde zonmodel is schematisch weergegeven welke onderdelen aan de orde kunnen komen en hoe deze in samenhang kunnen worden aangeboden. Het “waarom” en “waartoe” afgebeeld in de cirkel krijgen hun concretisering in het “hoe”van de pijlen.

Voor alle Montessorischolen die het gedachtegoed van de projectgroep omarmen en daadwerkelijk iets willen verbeteren aan hun rekenwiskunde onderwijs is een traject op maat te maken.

Kosten

Voor het te maken plan worden de reguliere onderwijsbegeleidingtarieven gehanteerd. Deze afspraken worden in een offerte omschreven.

Voorbeeld begeleidingsplan:

U kunt hier een voorbeeld begeleidingsplan downloaden in Word-formaat.

De begeleidersgroep vindt u hier.

>> Terug

Nieuws
20/02/2019 Nieuw in Wiskunde Montessori Basis Onderwijs - Meten en begrip van grootheden
Lees meer
06/02/2019 Kantelen in het voortgezet montessori onderwijs
Lees meer
Agenda
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
30/01/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine