Zoeken

Methodisch model

De methodiek voor Wiskunde Montessori Basisonderwijs.


 
foto: Appleton Public Montessorischool
Een fraai symbool voor een liefderijke voorbereide omgeving.

De leraar in het montessori-onderwijs begeleidt de kinderen op een specifieke manier bij het ontdekken van de wiskundige wereld. Door de omgeving opzettelijk voor te bereiden op een wijze die op dat moment het beste past bij de groep kinderen, wordt de kinderen een geordend geheel aangeboden en kunnen ze op persoonlijke wijze op ontdekkingstocht gaan. De leraar bereidt zodoende indirect de kinderen voor op hun taak de essenties en de orde nauwkeurig te leren kennen en de kennis verantwoord te gebruiken.

De volledige beschrijving van deze methodiek kunt u lezen in katern 'Methodiek' in de map 'Wiskunde Montessori Basisonderwijs'.

>> Terug

Nieuws
12/09/2018 Montessoricursus Leidinggevenden 0-12 jaar: data 2019
Lees meer
25/08/2018 Adreswijziging Bestuur van de Nederlandse Montessori Vereniging
Lees meer
Agenda
01/01/2018 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
Montessori Magazine