Zoeken

Pedagogisch Didactisch model

Didactisch model: Het Lusmodel

Klik op afbeelding voor groot formaat.

Het Lusmodel is basis voor een beschrijving van de didactiek in het montessoribasisonderwijs. Door activiteiten van het kind op verschillende momenten in de lus te bezien, wordt de leerweg die het kind aflegt zichtbaar en kan de leraar zijn handelen afstemmen op het gedrag van het kind. Het werken volgens het model is gerelateerd aan een aantal belangrijke principes die het montessori-onderwijs specifiek maken.

  • De voorbereide omgeving wordt vormgegeven op basis van de kenmerken ven de kosmische theorie.
  • De kinderen zijn gegroepeerd in heterogene leeftijdsgroepen: 3 - 6 jaar / 6 - 9 jaar / 9 - 12 jaar.
  • Begeleiding, instructie en overdracht vanuit de leraar vinden in hoofdzaak individueel plaats.De leraar signaleert systematisch, observeert gericht, evalueert en registreert en neemt op basis hiervan beslissingen over de begeleiding van het kind.
  • Systematisch signaleren, observeren/feedback geven, evalueren en registreren.
    De volledige beschrijving van het Lusmodel kunt u lezen in het katern 'didaktiek' in de map 'Wiskunde Montessori Basisonderwijs'.

>> Terug

Nieuws
16/11/2018 Oproep: commissieleden gezocht
Lees meer
15/11/2018 Maria Montessori in gesprek met ouders
Lees meer
Agenda
27/09/2018 Vijfde editie van de Intermontessoriale!
Lees meer
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine