Zoeken

Uitgangspunten

Tussen het moment waarop Maria montessori haar ideeën over opvoeding en onderwijs aan kinderen in de leeftijd tot 12 jaar beschreef in een aantal boeken en het verschijnen van de nota: Montessoriopvoeding en montessorionderwijs in de 21e eeuw, ligt een periode van bijna een eeuw. In al die tussenliggende jaren is er veel nagedacht en geschreven over het montessorionderwijs in Nederland.foto: Montessori Academy of Evansville, Indiana (U.S.A.)
Het kind werkt met het honderbord.

Aan het begin van de 21e eeuw vragen veel leraren in montessorischolen voor het basisonderwijs zich af hoe het verder moet met het montessori rekenwiskundeonderwijs.
Met name is er discussie met inspectie, vertegenwoordigers van het realistisch reken-wiskundeonderwijs en voortgezet onderwijs over de vraag of het werken met montessorimaterialen voldoende is om het niveau van rekenvaardigheid en wiskundig inzicht te bereiken, dat door de kerndoelen, de toetsen en het voortgezet onderwijs gevraagd wordt.

Maria Montessori wilde dat kinderen op eigen verbeeldingskracht en met gebruik van hun eigen intellect de samenhang die in het materiaal of in een situatie verborgen is, ontdekken, verkennen en onderzoeken en dat de kinderen op hun eigen manier het verband met de werkelijkheid leggen.

Op die manier kunnen kinderen volgens Montessori hun mathematische geest ontwikkelen. Het is voor ons de vraag of de huidige praktijk in veel montessorischolen daar recht aan doet. Gebleken is dat een groot aantal montessorischolen inmiddels gekozen hebben voor een reken-wiskundemethode. Met die keus dreigen belangrijke uitgangspunten te verdwijnen van de montessoripedagogiek zoals vrije werkkeuze, werkduur, werktempo en werkcyclus en de specifieke montessoriaanse gerichtheid op ontwikkeling van de mathematische geest en de daarvoor noodzakelijke montessoriaanse leerhouding van kinderen.

De volledige beschrijving van de visie kunt u lezen in het katern 'visie' in de map 'Wiskunde Montessori Basisonderwijs'.

>> Terug

Nieuws
20/02/2019 Nieuw in Wiskunde Montessori Basis Onderwijs - Meten en begrip van grootheden
Lees meer
06/02/2019 Kantelen in het voortgezet montessori onderwijs
Lees meer
Agenda
22/01/2019 Training intern school begeleider (isb)
Lees meer
30/01/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar
Lees meer
01/02/2019 Montessoricursus voor leidinggevenden
Lees meer
Montessori Magazine