Zoeken

Historie

U bekijkt nu de historische pagina's van de projectgroep
"Vernieuwd montessori reken-wiskundeonderwijs" nu genaamd "Wiskunde Montessori Basisonderwijs"

           .


Montessori reken- wiskundeonderwijs ...al 100 jaar oud. ...en nog steeds bij de tijd.....

Het project ‘Vernieuwd montessori reken- wiskundeonderwijs' werkt samen met projectscholen aan een opzet en uitwerking van een vernieuwde montessori reken- en wiskunde didactiek. De kosmische filosofie en theorie van Maria Montessori vormen de basis voor de vernieuwing. Kenmerkend voor de theorie is dat kinderen verkennen en onderzoeken, dat ze met gebruik van hun verbeeldingskracht en eigen intellect samenhang ontdekken, en dat de kinderen op hun eigen wijze de relatie met de werkelijkheid leggen. Op deze manier ontwikkelen zij hun mathematische geest. In de nieuwe didactiek zijn moderne opvattingen over strategieën en aanpakgedrag verweven met de montessori didactiek.

De reden dat de projectgroep zich over de vernieuwing heeft gebogen, is dat er heden ten dage twijfel bestaat over de kwaliteit van het montessoriaanse reken- en wiskundeonderwijs. Het werken met het montessori reken- en wiskundemateriaal in het basisonderwijs zou te weinig rekenvaardigheid garanderen en te weinig aansluiten bij ideeën van het realistisch reken- en wiskundeonderwijs. Iedere montessorischool zoekt en stippelt zijn eigen weg uit. De nieuwe didactieken in het realistische rekenonderwijs hebben sommige schoolteams doen beslissen om het montessori rekenmateriaal niet meer of nog maar gedeeltelijk te gebruiken.

Wij nodigen u uit om mee te denken en praten over nieuwe keuzes. Beargumenteerde keuzes waarvan wij hopen dat schoolteams ze gaan gebruiken om in het totaal van het montessorionderwijsaanbod de plaats van het montessori reken- en wiskundeonderwijs te heroverwegen. U kunt dit alles lezen in 'Montessori reken-wiskundeonderwijs in de 21e eeuw', Conceptversie, Joost Klep (SLO) en Els Westra.

U kunt reageren op het forum reken- wiskundeonderwijs of uw reactie zenden naar pgrekenen@montessori.nl.

Op de afbeelding ziet u het centrum van de Kattennevel (NGC 6543). Te zien is hoe een stervende ster zijn oude materie afstoot, zonder zijn kern te verliezen. Om de kern vormen zich prachtige nieuwe structuren. De projectgroep reken- en wiskundeonderwijs gebruikt deze afbeelding als metafoor voor vernieuwingen binnen het montessori rekenen.

>> Terug

Nieuws
22/10/2019 20th Montessori Europe Congres, “ Montessori from the inside out”
Lees meer
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine