Zoeken

Vereniging

Doelstellingen
De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs.

Wat doet de Nederlandse Montessori Vereniging voor haar leden?

De Nederlandse Montessori Vereniging houdt zich met drie hoofdtaken bezig. In de eerste plaats, met haar secretariaat als middelpunt, de vereniging. Dit houdt onder andere in: algemene raadpleging waaronder de samenstelling van het jaarboekje, verzorging van publicaties zoals ook het verenigingsblad Montessori Mededelingen, het beschikken over een Wetenschappelijk Bureau en referentiepunt voor iedereen die iets wil weten of vragen over montessori-onderwijs in Nederland.

Ten tweede maakt een vereniging met een professioneel bureau zoals de NMV het mogelijk dat de belangen van montessorionderwijs en opvoeding breed kunnen worden vertegenwoordigd. Dit doen we bijvoorbeeld in het bestaande overleg met de inspectie voor het onderwijs en in het samenwerkingsverband van vernieuwingsscholen.

In de derde plaats kan de NMV door haar netwerk van ervaringsdeskundigen zorgdragen voor de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijs door het instellen van visitatiecommissies voor elke sectie binnen de vereniging (Het jonge kind, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Opleiding, begeleiding en ontwikkeling). Daarnaast draagt de NMV in het kader van de kwaliteit van het onderwijs verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deskundigheid van het personeel op montessorischolen; zij onderhoudt daartoe bindende contacten met de opleidingsinstituten.

Hiermee samenhangend geeft de Sectie Basisonderwijs regelmatig Montessori gebonden handreikingen uit aan de scholen waarmee zij de montessorischoolontwikkeling kan evalueren of juist richting kan geven Daarnaast worden door de Sectie Voortgezet Onderwijs gemeenschappelijke studiedagen georganiseerd. Voor individuele instellingen/montessorischolen kan de NMV van betekenis zijn in de vorm van consultatie voor specifieke vragen.

Tot slot is, in beperkte mate, het mogelijk de NMV te vragen op een ouderavond of voor een lezing over een Montessori gebonden onderwerp.

De NMV geeft een tweemaandelijks verenigingsblad uit: Montessori Mededelingen.
Leden van de NMV krijgen het blad gratis toegestuurd.

Bezoek de MM-pagina om een beeld te krijgen van de inhoud van het laatste nummer.

Lidmaatschap NMV / abonnement MM 
Een opzegging kan alleen aan het einde van een schooljaar (loopt van 1 augustus tot 31 juli) en dient een maand van te voren (1 juli) door de NMV te zijn ontvangen.

Nieuws
27/09/2019 Lerarentekort staat kwaliteit onderwijs in de weg
Lees meer
22/07/2019 Gesprek met Onderwijsraad over artikel 23
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
28/11/2019 ALV 28 november 2019
Lees meer
Montessori Magazine