Zoeken

Mededelingen: Redactieformule

Redactieformule Montessori Mededelingen

MM is in de eerste plaats een blad voor leerkrachten die werken op montessorischolen. Daarnaast wordt het ook gelezen door studenten en opleiders aan de montessori-lerarenopleidingen, door ouders van leerlingen van montessorischolen en door geïnteresseerde leken.

Onder leerkrachten van montessorischolen verstaan we leerkrachten van alle montessorischolen, van peutergroepen tot en met voortgezet onderwijs.

De eerste M, de M van Montessori, zien we als datgene wat MM onderscheidt van andere onderwijsbladen. Artikelen in MM moeten dus op de een of andere manier een verbinding hebben naar montessorionderwijs.

Daarbij zien we montessori niet als een statisch begrip. Montessori staat voor een naam en, met die naam, ook voor publicaties en de oprichting van montessorionderwijs. Maar het montessorionderwijs heeft zich ook los van de naam van Maria Montessori verder ontwikkeld en is een rijke praktijk die volop in beweging is. Ook de context van, in ons geval, het Nederlands onderwijs, waarin die praktijk zich beweegt staat niet stil en geregeld levert dit een spanningveld op met de montessoripraktijk. De redactie van MM wil berichten over wat er beweegt in het montessorionderwijs en over het bovengenoemde spanningveld. Daarnaast is een belangrijk criterium dat veel artikelen in MM bruikbaar zijn voor de montessori-onderwijspraktijk.

De tweede M, van Mededelingen, ziet de redactie vooral in het licht van MM als verenigingsblad. Dat wil zeggen dat in MM het verenigingsleven zichtbaar gemaakt moet worden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van artikelen uit de regiogroepen, uit verschillende commissies, uit de verschillende secties of over scholen en individuen.

In de redactie zijn de drie secties van de NMV vertegenwoordigd. De redactie streeft ernaar om de samenhang tussen de secties in het montessorionderwijs zichtbaar te maken, zodat het blad aantrekkelijk is voor leerkrachten en andere deelnemers van alle drie de secties. Om dit te bereiken wordt er een jaarplanning gemaakt waarin (een deel van) de inhoud van nummers voor een langere termijn vastgesteld wordt. Vervolgens worden schrijvers met gerichte opdrachten benaderd.

De verschijningsfrequentie van MM zal 4 nummers per jaar zijn. Nummers zijn bestaan uit 24 pagina’s (inclusief omslag). De inhoud van het blad wordt duidelijk aangekondigd en vaste elementen zullen op vaste plaatsen verschijnen (boek- en materiaalbesprekingen, columns, het verenigingsnieuws, etc). De vormgeving maakt voor lezers de leesroute helder en dient verder aantrekkelijk en smaakvol te zijn.

Artikelen in MM zullen qua lengte meestal de 1600 woorden niet overtreffen. De artikelen worden zoveel mogelijk ondersteund door foto’s of andere illustraties.  Er wordt gestreefd naar meer samenhang tussen MM en de NMV-website.

>> Terug

Nieuws
28/04/2017 Tieners, een gebruiksaanwijzing
Lees meer
28/04/2017 Dekker vertraagt fatsoenlijke bekostiging scholen
Lees meer
Agenda
10/05/2017 Heidi Philippart spreekt over het jonge kind (0-3 jaar)
Lees meer
31/05/2017 Symposium 31 mei 2017 | Wat als je onderwijs ruimte geeft?
Lees meer
12/10/2017 Cursus: Montessori Academie MA 1
Lees meer
Montessori Magazine