Zoeken

Vereniging

 


Laatste nieuws


22/07/2019

Gesprek met Onderwijsraad over artikel 23

Het NMV-bestuur (Els Mattijssen, Floor Vermeulen en Dineke de Korte) heeft een gesprek gehad met de Onderwijsraad over het onderwerp “De Vrijheid van Onderwijs in onze tijd”. De Raad vraagt zich af hoe artikel 23 uitpakt voor het huidige onderwijsbestel en oriënteert zich onder andere op de ervaringen van onderwijsbesturen. Dit onderzoek is een eigen initiatief van de Raad, en loopt samen met een aantal actuele discussies. Die discussie zijn echter geen aanleiding geweest voor het onderzoek.

Na een introductie van beide kanten ontspon zich een dialoog over de verschillende kanten van dit in de Grondwet verankerde recht, waarbij verschillende elementen als bekostiging, kwaliteitswaarborgen en particulier initiatief aan de orde kwamen.

De voor de NMV belangrijke vrijheid van inrichting kwam aan de orde, eerder dan de vrijheid van richting. Er zijn immers openbare, algemeen bijzondere, christelijke en katholieke montessorischolen in Nederland.

Naar het idee van het NMV-bestuur geeft de huidige wetgeving ruimte aan de diversiteit van het onderwijsaanbod en stelt de overheid voldoende kaders om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De onderwijsinspectie voert deze taak uit en geeft via de controles op eindtoets en eindexamenresultaten impliciet ook inhoud aan het curriculum.

Ook is gesproken over de toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen. Ook hier zien we weer een grote verscheidenheid van populatie op de montessorischolen. De richting is hierbij belangrijker dan de inrichting. Met name de grote steden (bijvoorbeeld Amsterdam) hebben veel openbare montessorischolen. Op de algemeen bijzondere scholen is de vrijwillige ouderbijdrage een punt van zorg van de overheid. Het kunst- en cultuuraanbod is daar vaak ook breder dan de bekostiging toelaat.

Tijdens het onderhoud kwamen nog diverse andere aspecten aan de orde, waarbij incidenten als de examenperikelen bij de VO-scholen in Maastricht vorig jaar en de perikelen rondom het Haga Lyceum in Amsterdam genoemd werden. 

In het algemeen zouden incidenten niet meteen tot een stelselverandering moeten leiden. Controle op de kwaliteit van onderwijs, de opleidingen en het onderwijsbestuur moeten wel goed uitgevoerd blijven worden door de daartoe aangestelde overheidsinstanties.

De Onderwijsraad neemt tot 15 september de tijd om een verkenning uit te voeren, waarna een advies uit zal worden gebracht aan de minister over hoe artikel 23 zich verhoudt tot de vraagstukken in het huidige onderwijs.

Nieuws
11/07/2019 Mastercourse vernieuwingsonderwijs en tweede proefles
Lees meer
04/07/2019 Nieuw declaratieformulier vrijwilligersvergoeding
Lees meer
Agenda
25/09/2019 Trainingsdagen auditeurs netwerk 0-12 jaar schooljaar 2019-20
Lees meer
13/11/2019 Meet & greet voor schoolbesturen en directies op 13 november 2019
Lees meer
31/01/2020 Data 2020 NMV cursus Leidinggevenden netwerk 0-12
Lees meer
Montessori Magazine