Zoeken

MM Nieuwsbrief

Meld je aan voor de MM nieuwsbrief

Aanmelden
In dit nummer van MM
Scholen
Vereniging

Laatste nieuws


16/11/2014

Floor Vermeulen nieuwe voorzitter NMV

Floor Vermeulen voorzitter NMVTijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), afgelopen woensdag, heeft de NMV heeft afscheid genomen van haar voorzitter Cor Hoffmans. Na zes jaar vond hij de tijd rijp het stokje aan een ander over te dragen. Op de foto staat hij naast de nieuwe voorzitter: Floor Vermeulen (30), onder meer VVD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Zuid-Holland. Hij zal zich nog aan u voorstellen.

In zijn afscheidswoord keek Cor Hoffmans terug op de ambities die de NMV heeft geformuleerd voor de komende jaren en op de structuur van de vereniging, die nu in de stijgers staat. Het is aan de nieuwe voorzitter het bouwwerk te voltooien.

Naast de gebruikelijke onderwerpen op een ALV (jaarverslag, financiële verantwoording, begroting en contributievoorstel; de contributie wordt niet verhoogd), stemde de ALV in met de overname van Montessorinet door de NMV. Door de overname zullen de website van de NMV en Montessorinet worden geïntegreerd. Arne Keunig blijft, met veel dank, zich inspannen voor beide sites.

Verder is NMV-bestuurslid Wiebe Brouwer (sectie Vmo), opgevolgd door Ingrid van der Neut. Ingrid is rector van het Herman Jordan Lyceum in Zeist. Walther Kahn is herkozen als penningmeester.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke ALV presenteerde het Montessori Kenniscentrum haar wijze van werken. Bij het MKC werken nu Annette de Deken, Debbie van der Burgh en Martine Lammerts. Zij stellen zich aan u voor in het komende Montessori Magazine, dat eind november verschijnt.

Nieuws
24/10/2014 Met de ramen open - Feitschrift 2014 - 2015
Lees meer
22/10/2014 Amsterdam: Cosmicus Montessori Lyceum wordt Metis Montessori Lyceum
Lees meer
Agenda
17/10/2014 Tentoonstelling 'Door het kind naar een nieuwe wereld
Lees meer
14/11/2014 3rd European Nienhuis Montessori Retreat - The Importance of Storytelling
Lees meer
18/11/2014 ISB specialisatiedag MKVS of WMBO
Lees meer
Prikbord
Goedemorgen, we zouden graag iemand willen spreken over onze twee kinderen, wonend en werkend in Fra...
Hallo collega's! Voor mijn paper ben ik op zoek naar montessorischolen die werken met de zorgmodu...
Zaterdag 8 November van 10-16.30 uur Workshop voor leerkrachten, begeleiders en schoolleiders v...